14 July 2011

Nama Bayi Yang Gugur/ Mati

Setiap bayi dalam kandungan ibunya pasti diharapkan lahir dengan sempurna dan hidup bersama kedua orang tuanya. Namun takdir Allah tiada siapa yang dapat menduga. Justeru, ada bayi yang ditakdirkan mati ketika lahir dan ada juga yang gugur sebelum tiba waktunya. Oleh itu, menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami Rahimahullah adalah sunat hukumnya memberikan nama kepada anak damit (bayi) yang meninggal sebelum sempat diberikan nama dan sunat juga memberikan nama kepada as-siqth iaitu kandungan yang gugur tetapi telah ditiupkan roh kepadanya.

Jika jantina as-siqth itu tidak dapat ditentukan sama ada lelaki atau perempuan, maka namakanlah dia dengan nama yang sesuai untuk lelaki atau perempuan, seperti Hindun " هند ", Hunaidah " ,"هنيدة Kharijah " خارجة ", Thalhah " طلحة ", ‘Umairah " عميرة ", Zur‘ah " زرعة " dan yang seumpamanya. Semoga mereka ini menjadi anak yang akan membantu kedua ibu bapanya di akhirat kelak dengan syafaat Nabi Muhammad s.a.w.

No comments: